خوب و خرسی

۱۰ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

% !TEX encoding = UTF-8 Unicode

\usepackage[fullpage]

\documentclass[12pt]{article}

\usepackage[localise]{xepersian}

\settextfont{X Shiraz}

\شروع{نوشتار}

  سلام خرسی بیایید \متن یک متن بنویسیم 


\lr{hey this is english}

این پارگراف دومه


\زیرخط {این متن زیر خط دارد}


\begin{tabular}{|c|c|}

\hline

ورودی & خروجی\\

یک & دو\\

\end{tabular}

\پایان{نوشتار}


----------------------------

% !TEX encoding = UTF-8 Unicode

%\usepackage[fullpage]

\documentclass{article}

\usepackage[localise]{xepersian}

\settextfont[Scale=1.1]{IRLotus}

\title{روز کارگاه}

\author{خرسی }


\شروع{نوشتار}

\maketitle

\begin{table}

\centering

\begin{tabular}{|c|c|}

\hline

ورودی & خروجی\\

\hline

یک & دو\\

\hline

\end{tabular}

\caption{جدول ورودی خروجی}

\end{table}

\section{مقدمه}

\subsection{تاریخچه}


  سلام خرسی بیایید \متن یک متن بنویسیم 


\lr{hey this is english}

این پارگراف دومه


\پایان{نوشتار}

....................................

\big break 

\small break

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۱:۰۷
kherci

xe persian documentation

یه فایلیه توش خیلی چیزا نوشته اینکه این نوشتار و اینا فارسی چی هستن

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۰:۳۱
kherci

% !TEX encoding = UTF-8 Unicode

\documentclass{article}

\usepackage[localise]{xepersian}

\settextfont{X Nazanin}

\شروع{نوشتار}

  سلام خرسی بیایید \متن یک متن بنویسیم 


\lr{hey this is english}

این پارگراف دومه


\زیرخط {این متن زیر خط دارد}


\موکد{متن کج}

\پایان{نوشتار}

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۰:۲۶
kherci

% !TEX encoding = UTF-8 Unicode

\documentclass{article}

\usepackage{xepersian}

\settextfont{X Nazanin}

\begin{document}

  سلام خرسی بیایید متن بنویسیم 


\lr{hey this is english}

این پارگراف دومه


\underline{این متن زیر خط دارد}


\emph{متن کج}

\end{document} 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۰:۲۳
kherci

فایل aux رو پاک کنید ارورش بره

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۰:۲۰
kherci
دو تا اینتر = \\ =  \newline

کامنت: % 
وقتی بخوایم خود % رو بنویسیم: اسلش درصد
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۰:۲۰
kherci

% !TEX encoding = UTF-8 Unicode

\documentclass{article}

\usepackage{polyglossia}

\setdefaultlanguage{farsi}

\newfontfamily\arabicfont{Lotus}

\begin{document}

 سلام خرسی 

\end{document} 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۱۰:۱۱
kherci

فونتای خوب ir یه چیزی ها 

isiri-keyboard ۹۱۴۷

alt راست+دکمه

ممیز: شیفت۳

شیفت۲: یه چیزی که نفهمیدم

شیفت +ک گیومه فارسی

نیم فاصله شیفت اسپیس

xe latex & Xe persian

.............................

استفاده از XelAtex

% !TEX encoding = UTF-8 Unicode

\documentclass{article}

\usepackage{polyglossia}

\setdefaultlanguage{farsi}

\newfontfamily\arabicfont{IRLotus}

\begin{document}

 سلام خرسی 

\end{document} 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۰۹:۵۴
kherci

% !TEX encoding = UTF-8 Unicode

\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage[LAE]{fontenc}

\usepackage[farsi]{babel}

\begin{document}

سلام 

\end{document}

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۰۹:۲۵
kherci

\documentclass{article}

\begin{document}

Hello World! 

\end{document}

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۶ ، ۰۹:۱۸
kherci