خوب و خرسی

Xelatech

پنجشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۱ ق.ظ

% !TEX encoding = UTF-8 Unicode

\documentclass{article}

\usepackage{polyglossia}

\setdefaultlanguage{farsi}

\newfontfamily\arabicfont{Lotus}

\begin{document}

 سلام خرسی 

\end{document} 

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۲۷
kherci